Kategoria: Koło naukowe

Koło Naukowe Projektów Unijnych zajmuje się doskonaleniem warsztatu pisania wniosków unijnych, tworzenia projektów w oparciu o metodykę Prince 2. Członkowie koła pod przewodnictwem opiekuna naukowego przygotowują studenckie konferencje i seminaria, podczas których wymieniają dobre praktyki pisania projektów. Najlepsze prace mogą być opublikowane w Zeszytach Studenckich GSW przez uczelniane wydawnictwo.

Opiekun koła:
dr Jakub Kufel
Kontakt:
e-mail: jakkufel@gmail.com