Kategoria: Koło naukowe

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego "Administrare" powstało w październiku 2019 r. na Wydziale Zamiejscowym w Słupsku.

Koło skupia studentów zainteresowanych prawem administracyjnym oraz postępowaniem administracyjnym. Celem koła jest organizowanie i rozwijanie życia naukowego, pogłębianie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej, rozwój naukowy.

Cele Koła Naukowego Prawa Administracyjnego "Administrare" realizuje się poprzez umożliwienie wymiany poglądów i dyskusji, których przedmiot stanowi prawo administracyjne i postępowanie administracyjne. Rozwojowi naukowemu studentów służą na pierwszym etapie spotkania koła, a na dalszym etapie organizowanie wystąpień, konferencji, możliwość zamieszczania prac w materiałach pokonferencyjnych, jak i Zeszytach Naukowych GSW.

Opiekun koła:
dr Bartosz Fieducik