Skrzynka podawcza GSW

Połącz z formularzem pisma ogólnego:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
Jeśli link nie zadziała, formularz można odnaleźć pod nazwą Pismo ogólne do podmiotu publicznego, w zakładce Alfabetyczna lista spraw (www.epuap.gov.pl).

Adres domyślny podmiotu Gdańskiej Szkoły Wyższej (skrytki ePUAP):
/gsw_gda/SkrytkaESP

Wymagania techniczne:

 • Akceptowane formaty załączników: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, ospan, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip, XAdES, PAdES.
 • Ze względu na ograniczenia techniczne ePUAP, wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza elektronicznego nie może przekroczyć 3,5MB. W przypadku dużej ilości załączników proponuje się wcześniej skompresować załączniki, przesłać załączniki w transzach albo dostarczyć materiał na e-nośniku. Użytkownicy posiadający w ePUAP uprawnienia podmiotów publicznych jednorazowo mogą przesyłać dokumenty, których łączna objętość wynosi do 250 MB.

Wymagania prawne:

 • Uwierzytelnienie tożsamości: wymagane, o ile prawo nie stanowi inaczej.
 • Dopuszczalne typy uwierzytelnień: zaufany profil ePUAP albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
 • Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia pisma: wydawane automatycznie przez podmioty publiczne.
 • Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD): wymagane podpisanie i odesłanie UPD przez osoby fizyczne. W przypadku nieodebrania UPD w ciągu 14 dni, pismo uważane jest za doręczone.

Instrukcje i pomoc:

Jak założyć Profil Zaufany

Informacje, jak założyć Profil Zaufany dostępne są pod poniższym przyciskiem (link: https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage).

  Jak założyć Profil Zaufany
Instrukcja podpisywania elektronicznego z wykorzystaniem Profilu Zaufanego

Aby podpisać dokument elektronicznie wg wskazówek tu zawartych, należy posiadać Profil Zaufany.
Jak założyć Profil Zaufany? Informacje dostępne pod linkiem: https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage.

Podpisywanie elektroniczne dokumentów w formacie PDF (tylko w tym formacie) odbywa się pod adresem:
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

 1. Po kliknięciu w powyższy link należy załadować dokument (przeciągnąć myszką z komputera). Jeżeli podpisujemy kilka dokumentów, jeżeli są w oddzielnych plikach – każdy podpisujemy oddzielnie. W oknie dodawania pliku powinna pojawić się informacja "Dokument został poprawnie dodany".
 2. Należy kliknąć "Podpisz" i postępować zgodnie ze wskazówkami: będziemy musieli się zalogować, wykorzystując Profil Zaufany.
 3. Po zalogowaniu się należy kliknąć "Podpisz podpisem zaufanym".
 4. Po prawidłowym podpisaniu należy pobrać dokument, klikając "POBIERZ".

Powyższa instrukcja wraz z przykładowymi rysunkami do pobrania poniżej w pliku PDF.

 1. Podpisany dokument PDF (z naniesionym automatycznie podpisem elektronicznym) należy dostarczyć w sposób elektroniczny – w zależności od tego, jaką sprawę załatwiacie w Uczelni, czyli np.:

Uwaga!
Po podpisaniu, w dokumencie pojawi się prostokątne pole z informacją o podpisie, najczęściej na pierwszej stronie, w prawym, górnym rogu — jest to poprawne działanie. Nie należy przesuwać tego pola w inne miejsce, ani nic nie zmieniać w pliku (podpis będzie nieważny!). Podpisuje się elektronicznie cały plik PDF, a nie konkretne jego strony.

Krótki film pokazujący czynność podpisania elektronicznego: https://youtu.be/I_lDeU0T9kI (na przykładzie złożenia ankiety na studia).