W Biuletynie Informacji Publicznej GSW (https://bip.gsw.gda.pl/) opublikowano nowy Regulamin Studiów wchodzący w życie 1 października 2021 r. Zmiany względem obecnie obowiązującego Regulaminu:

  1. § 1 ust. 6
  2. § 14 ust. 3
  3. § 16 ust. 3-4
  4. § 22 ust. 2-5
  5. § 77.
Kategoria powiadomień: Dziekanat