Termin egzaminu z przedmiotu "Standardy ochrony praw człowieka" - 26.06.2021 r. godz. 9:00-9:45

Egzamin odbędzie się w formie testu na platformie Moodle.

Kategoria powiadomień: Dziekanat