Termin egzaminu z przedmiotu "Standardy ochrony praw człowieka" - 03.07.2021 r. godz. 9:00 

Egzamin odbędzie się w formie testu na platformie Moodle.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które miały problem z dostępem do platformy w pierwszym termine, osoby, które nie zaliczyły testu  oraz osoby, które otrzymały ocenę 3 lub 3,5 i chciałyby ją poprawić.

W sprawie ocen z testu prosimy o bezpośredni kontakt z wykładowcą

 

Kategoria powiadomień: Dziekanat