PDF
pierwsza strona okładki
0 review(s) | Add your review
Lech Milian, Socjologiczne uwarunkowania przestępczości. Skrypt, Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2021. ISBN 978-83-66270-06-0. Stron 70, format 17x24 cm (B5), wyd. cyfrowe PDF, publiczny dostęp nieodpłatny
0,00 zł
AttachmentSize
PDF icon 106 Tytuł Spis treści.pdf266.57 KB
Dyscyplina: Socjologia
SKU: 106
   
Tytuł Socjologiczne uwarunkowania przestępczości
Podtytuł Skrypt
Autor Lech Milian
Rok wydania 2021
Wydanie Online (PDF) w dostępie publicznym
Strony 70
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-66270-06-0
Cena (zł) Nieodpłatnie

Spis treści

 • Kilka uwag uzasadniających tematykę wykładu ... 5

 

 • 1. Omówienie socjologii w aspekcie tematyki wykładu ... 8
 • 1.1. Porządek społeczny jako przedmiot analizy socjologicznej ... 8
 • 1.2. Socjologia w rozpoznawaniu przestępczości. Nauki wspomagające ... 12
 • 1.3. Niedostosowanie społeczne w koncepcji socjologicznej ... 17

 

 • 2. Egzystencjalne uwarunkowania życia ludzi ... 19
 • 2.1. Środowisko życia ludzi w omówieniu ogólnym ... 19
 • 2.2. Charakterystyka wybranych środowisk społecznych ... 22
 • 2.3. Cechy osobowości w kształtowaniu zachowań ludzi ... 27
 • 2.4. Środowiska krzewienia się aktywności przestępczej ... 28
 • 2.5. Subkultury młodzieżowe w analizie życia społecznego ... 31

 

 • 3. Przestępczość w socjologicznej analizie poznawczej ... 35
 • 3.1. Rodzaje przestępczości w aspekcie socjologicznym ... 35
 • 3.2. Przestępczość wśród osób nieletnich ... 37
 • 3.3. Przemoc fizyczna i psychiczna w obrębie życia rodzinnego ... 39

 

 • 4. Patologie społeczne i ich powiązania z przestępczością ... 42
 • 4.1. Ogólna charakterystyka patologii społecznych i ich skutki ... 42
 • 4.2. Rodzaje zachowań patologicznych oraz możliwe ich pochodne ... 45
 • 4.3. Przestępczość jako pokłosie istniejących anomii życia społecznego ... 50

 

 • 5. Przestępczość w zaborze mienia zwana zorganizowaną ... 53
 • 5.1. Rodzaje przestępczości zorganizowanej. Przestępcze mafie ... 53
 • 5.2. Przestępczość w działalności gospodarczej, w tym elitarna ... 54
 • 5.3. Przestępstwa korupcyjne oraz ich podłoże społeczne i biurokratyczne ... 56

 

 • 6. Profilaktyka jako metoda ograniczania przestępczości ... 60
 • 6.1. Treść merytoryczna profilaktyki i jej formy instytucjonalne ... 60
 • 6.2. Sprawność porządku prawnego i obyczajowego a przestępczość ... 64

 

 • Wskazanie na niektóre myśli przewodnie wykładu ... 67
 • Bibliografia ... 69
Nota prawna

Zabrania się: samowolnego udostępniania publicznego całości lub/i fragmentów oraz sprzedaży kopii w wersjach: elektronicznej i wydruku.

Dopuszcza się: pobieranie i wydruk.

© Copyright by Gdańska Szkoła Wyższa, Gdańsk 2020-2021

Dostęp cyfrowy

Wersja online (PDF) dostępna na platformie: Repozytorium monografii naukowych i podręczników akademickich GSW — dostęp publiczny (bez ograniczeń w dostępie, w formie plików PDF).

Adres bezpośredni:
https://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/13

  Wersja online (PDF)
Milian Lech - fotografia
Nota biograficzna

Lech Milian (1932-2021)

Urodził się w Bydgoszczy. Studia zapoczątkował w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Sopocie. Po uzyskaniu dyplomu w 1953 r. jako specjalista ekonomista w zakresie rybołówstwa morskiego został z nakazu pracy rybakiem bałtyckim. W 1955 r. kontynuował studia magisterskie w Wyższej Szkole Ekonomicznej, także w Sopocie. W czasie studiów magisterskich był organizatorem i działaczem legendarnego Klubu Studentów Wybrzeża Żak w Gdańsku.

Po uzyskaniu magisterium z ekonomii pracował dorywczo w instytucjach artystycznych a następnie w Zarządzie Głównym Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców. Zajmował się równorzędnie publicystyką obejmującą problematykę środowisk ludzi morza. Z jego inspiracji Związek stał się mecenasem kultury marynistycznej i badań naukowych środowiska ludzi morza. Kilka lat pracował na statkach transportowych jako oficer-nawigator w żegludze oceanicznej.

Ukierunkowując z wolna swoje zainteresowania naukowe doktoryzował się na Uniwersytecie Łódzkim w 1970 r. uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych. W 1971 r. rozpoczął pracę jako wykładowca w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. W 1976 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie dysertacji o zawodzie marynarza. W 1985 r. rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie a następnie w 1992 na Politechnice Częstochowskiej. W międzyczasie wykładał również w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Uniwersytetach Łódzkim i Śląskim. W 1996 r. za pośrednictwem Uniwersytetu Śląskiego otrzymał z rąk Prezydenta RP nominację na profesora tytularnego nauk humanistycznych. Posiada biogramy w złotych księgach nauki polskiej.

Wieloletni działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, uhonorowany złotą odznaką Przyjaciel Dziecka. W latach 80. XX w. pełnił także funkcję społecz­nego kuratora sądowego. Poza zainteresowaniami naukowymi i społecznymi zawsze związany emocjonalnie z morzem nie tylko zawodowo, ale również sportowo i turystycznie. Posiada patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Wychował kilka pokoleń żeglarzy.

Profesor opublikował blisko 20 prac monograficznych, w tym podręczników akademickich oraz ponad 130 artykułów i rozpraw naukowych poświęconych socjologii kultury, czasu wolnego, organizacji, przemysłu oraz rynku.

Był wieloletnim nauczycielem akademickim w Gdańskiej Szkole Wyższej na stanowisku profesora. Był członkiem Senatu GSW jako przedstawiciel naukowy założyciela

Wyróżniające się monografie naukowe i podręczniki
 1. Czas wolny marynarzy na morskich statkach transportowych (1972)
 2. Zawód marynarza floty transportowej. Studium monograficzne (1974)
 3. Zarys ergonomii okrętowej (1982)
 4. Wprowadzenie do socjologii przemysłu (1994, 1996, 1999)
 5. Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo turystyczne (1997, 2000)
 6. Mechanizm rynku w ocenie aksjologicznej (2001)
 7. Praca, osobowość, kierowanie (2002)
 8. Rynek i zmiany społeczne (2003)

Wydane nakładem Wydawnictwa GSW

 1. Socjologia gospodarki. Trzy wykłady programowe (2008), Wydawnictwo GSW (poprz. nazwa Wydawnictwo GWSA), ISBN 978-83-89762-19-1
 2. Socjologia czasu wolnego. Wiedza o czynnościach swobodnie wybieranych (2010), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-31-3
 3. W poszukiwaniu doskonałego porządku społecznego. Trzy rozprawy socjologiczno-filozoficzne (2012), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-44-3
 4. Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym? Rozważania o iluzjach i rzeczywistości społecznej, cz. 1 (2018), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-99-3
 5. Socjologiczne uwarunkowania przestępczości. Skrypt (2021), wyd. online (PDF), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-06-0
 6. Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym?, cz. 2 (2021), Wydawnictwo GSW, wyd. książkowe: ISBN 978-83-66270-09-1, wyd. online (PDF): ISBN 978-83-66270-04-6

W styczniu 2021 odszedł prof. Lech Milian. Czytaj więcej…

W zakładce "Dostęp cyfrowy" ("Dostęp online PDF") do pobrania nieodpłatnie w formie pliku PDF

AttachmentSize
PDF icon 106 Tytuł Spis treści.pdf266.57 KB