Konferencja "Procesy demograficzno-społeczne w województwie pomorskim w latach 2011-2021"

Wkrótce więcej informacji

Uczestnictwo bierne w konferencji wymaga wcześniejszego zgłoszenia w formularzu pod adresem: wkrótce.

Termin konferencji
17 września 2022 r.
Miejsce
Aula Główna GSW,
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
Kontakt organizacyjny
dr hab. Izydor Sobczak, prof. GSW
Organizatorzy
Katedra Statystyki i Demografii Wydziału Nauk Społecznych Gdańskiej Szkoły Wyższej
Urząd Statystyczny w Gdańsku
Polskie Towarzystwo Demograficzne Oddział w Gdańsku
Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział w Gdańsku
Złożenie referatów
30 czerwca 2022 r.
przewodniczącemu zespołu lub e-mailem: wydawnictwo@gsw.gda.pl
III Kongres Demograficzny

Hasłem III Kongresu są słowa: "Polska XXI wieku – wyzwania demograficzne". Z okazji III Kongresu – już w 2021 r., a następnie w 2022 r. – odbyły się i odbywają nadal konferencje w poszczególnych województwach, na których omawiane są wybrane problemy demograficzno-społeczne, dotyczące całego kraju, albo rozwój demograficzny danego województwa. Takie konferencje odbyły się w: Lublinie, Białymstoku, Olsztynie, Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu. W Poznaniu na przykład omawiano sytuację rodzin w Polsce, w Bydgoszczy – problemy rynku pracy w Polsce, a w Lublinie depopulację w województwie lubelskim.

Konferencja organizowana jest z okazji III Kongresu Demograficznego, który odbywa się w 2022 roku pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. I Kongres w 2002 roku odbył się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, II Kongres w 2012 roku — pod Honorowym Patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Organizatorem III Kongresu Demograficznego są: Rządowa Rada Ludnościowa i Główny Urząd Statystyczny we współpracy ze środowiskami naukowymi przy wsparciu instytucji państwowych i samorządowych.

Konferencja w Gdańsku: 'Procesy demograficzno-społeczne w województwie pomorskim w latach 2011-2021'

W Gdańsku konferencja naukowa nt. "Procesy demograficzno-społeczne w województwie pomorskim w latach 2011-2021" odbędzie się w sobotę 17 września 2022 r. w Auli Głównej Gdańskiej Szkoły Wyższej (Gdańsk, ul. Biskupia 24B). Planowana liczba uczestników – około 60 osób. Materiały pokonferencyjne opublikuje Wydawnictwo GSW (wydawnictwo uczelniane). Konferencję w Gdańsku organizują:

 1. Katedra Statystyki i Demografii Wydziału Nauk Społecznych Gdańskiej Szkoły Wyższej,
 2. Urząd Statystyczny w Gdańsku,
 3. Polskie Towarzystwo Demograficzne Oddział w Gdańsku,
 4. Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział w Gdańsku.

Sesja inaugurująca III Kongres odbyła się (zdalnie) 27 stycznia 2022 r., zaś sesja końcowa – na której będą przedstawione główne problemy i postulaty omawiane na konferencjach wojewódzkich i innych spotkaniach lokalnych oraz przyjęcie stosownych rezolucji i rekomendacji – przewidziana jest w ostatnich tygodniach 2022 roku.

Uzgodnione z autorami zagadnienia (referaty), które będą prezentowane na konferencji wojewódzkiej we wrześniu 2022 r. – według stanu na dzień 10 marca 2022 r.

Referaty zostaną wygłoszone w ramach trzech sesji:
 • Sesja I. Ruch naturalny i wędrówkowy ludności
 • Sesja II. Rozwój liczebny ludności w województwie, struktura ludności według płci i wieku; biologiczne, ekonomiczne i edukacyjne grupy wieku. Starzenie demograficzne ludności
 • Sesja III. Niektóre zagadnienia demograficzno-społeczne województwa pomorskiego i kraju

Przekazanie referatu przewodniczącemu zespołu lub nadesłanie e-mailem na adres: wydawnictwo@gsw.gda.pl w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Zespół programowo-organizacyjny konferencji
 • dr hab. Izydor Sobczak, prof. GSW, kierownik Katedry Statystyki i Demografii Gdańskiej Szkoły Wyższej – przewodniczący zespołu
 • mgr Zbigniew Pietrzak, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Polskie Towarzystwo Statystyczne – Oddział w Gdańsku
 • mgr Robert Kaźmierczak, Gdańska Szkoła Wyższa, Polskie Towarzystwo Demograficzne – Oddział w Gdańsku
 • mgr Aleksandra Sarnowska, Urząd Statystyczny w Gdańsku

Wymagania w trakcie uzgodnień. Zapraszamy wkrótce

Wymagania dla artykułu naukowego do przyjęcia do publikacji w monografii

Warunki przyjęcia artykułu naukowego do publikacji w monografii naukowej (pracy zbiorowej) przez uczelniane Wydawnictwo GSW:

 1. objętość referatu: około 0,5-0,6 arkusza wydawniczego,
 2. stosowanie cytowań bibliograficznych,
 3. spis bibliografii na końcu tekstu,
 4. streszczenie o objętości ok. 500-1000 znaków (liczonych ze spacjami) oraz słowa kluczowe,
 5. dostarczenie do wydawnictwa materiałów w plikach tekstowych otwartych umożliwiających edycję (RTF, MS Word, OpenOffice) oraz ich wydruk PDF,
 6. prosimy o wskazywanie Państwa afiliacji.

Za 1 arkusz wydawniczy uważa się:
(i) 40 tys. znaków ze spacjami (tekst główny + przypisy, bibliografia, wstęp itp.);
(ii) 3 tys. cm² elementów graficznych, jak schematy, ilustracje, wykresy, wzory matematyczne itp.

Prosimy autorów o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w Wydawnictwie GSW:

Strona internetowa Wydawnictwa GSW: https://gsw.gda.pl/wydawnictwo.

Kategoria wydarzeń: Konferencja naukowa
Data wydarzenia: Saturday, 17 September, 2022