Studia podyplomowe: Master of Business Administration

Podstawę programową stanowią przedmioty związane z zarządzaniem i naukami społecznymi. Kierując się dobrem słuchaczy, zapewniamy wszechstronne wykształcenie obejmujące również przedmioty prawnicze, ekonomiczne czy socjologiczne. Naszym słuchaczom proponujemy uniwersalny program uwzględniający aktualne potrzeby jednostek administracyjnych – zarządzanie kryzysowe, socjologię bezpieczeństwa itp.
Polish

Administracja (II stopnia)

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne lub online, trwające 2 lata (4 semestrów), o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych w Gdańsku. Dostępne następujące moduły/specjalności: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie. Absolwent zdobędzie umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Będzie przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej
Polish

Administracja (I stopnia)

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata (6 semestrów), o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych w Gdańsku oraz w filiach w: Tczewie i Braniewie. Dostępne następujące moduły/specjalności: Administracja publiczna, Administrowanie informacją, Administracja zdrowia publicznego, Zarządzanie w administracji
Polish