Zarządzanie i inżynieria produkcji (I stopnia)

Studia pierwszego I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji inżynierskie. Studia online, zdalne, stacjonarne, niestacjonarne, w Gdańsku, Braniewie, Tczewie, Słupsku, Olsztynie. Studia w następujących modułach: Informatyka w zarządzaniu, Inżynieria budownictwa, Inżynieria ochrony środowiska, Mechatronika, Inżynieria produkcji, Logistyka i zarządzanie transportem. Absolwent posiada szerokie umiejętności z obszaru zarządzania realizowanego w podmiotach gospodarczych oraz inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania organizacyjne, zarządcze oraz techniczne, w tym metody i koncepcje zarządzania, typy oraz formy organizacji produkcji, maszyny, urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań z zakresu organizacji, zarządzania i inżynierii, typowych dla zarządzania i inżynierii produkcji

Administracja (I stopnia)

Studia pierwszego I stopnia licencjackie na kierunku "Administracja". Studia dzienne, zaoczne, online (zdalne) lub w: Gdańsku, Braniewie, Tczewie, Słupsku, Olsztynie. Studia w następujących modułach: Administracja publiczna, Administrowanie informacją, Administracja zdrowia publicznego, Zarządzanie w administracji