Opis kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, drugiego stopnia (magisterskie)

Studia II (magisterskie), zaoczne, 3 lub 4 semestry, stopnia prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Inżynierskich)

Kierunek 'zarządzanie i inżynieria produkcji' oceniony pozytywnie

Polska Komisja Akredytacyjna w dniach 26-27 lutego 2021 r. przeprowadziła wizytację kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" na Wydziale Nauk Inżynierskich. W dniu 16.07.2021 r. otrzymaliśmy wyniki wizytacji. Z satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że otrzymaliśmy ocenę pozytywną!

Czytaj cały tekst

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne, 3 lub 4 semestry, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Inżynierskich):

GDAŃSK

Moduły w ramach kierunku

Poniższe moduły w ramach kierunku studenci wybierają (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów.

Zarządzanie logistyką

NAUCZYSZ SIĘ:

 • zarządzać systemami logistycznymi w podmiotach gospodarczych
 • budować struktury organizacyjne dla zadań logistyki zarówno w firmach produkcyjnych, jak i TSL

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • podmiotach TSL na stanowiskach kierowniczych
 • firmach komunikacji miejskiej
 • centrach logistycznych

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Ekologistyka
 • Zarządzanie informacją i komunikacją
 • Utrzymanie i eksploatacja pojazdów
 • Zarządzanie łańcuchami logistycznymi
 • Infrastruktura logistyczna
 • Organizacja logistyki w podmiotach gospodarczych
 • Zarządzanie potencjałem społecznym
 • Nowoczesne kierowanie ludźmi
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Odnawialne źródła energii

NAUCZYSZ SIĘ:

 • metod pozyskiwania energii niekonwencjonalnej
 • rodzajów urządzeń służących do pozyskiwania energii
 • analizować koszty pozyskiwania energii odnawialnej
 • określać opłacalność inwestycji związanej z energią odnawialną
 • zasad wykonania audytu energetycznego budynków
 • stosować narzędzia do analizy termicznej obiektów

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • podmiotach gospodarczych produkcyjnych branży odnawialnych źródeł energii
 • organizacjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie termomodernizacji obiektów budowlanych

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Ekoenergetyka
 • Zarządzanie informacją i komunikacją
 • Wymiana ciepła i masy
 • Technologie w ochronie środowiska i chemia środowiska
 • Chłodnictwo i klimatyzacja
 • Techniki laserowe w technice i ekologii
 • Nowoczesne kierowanie ludźmi
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Inżynieria zarządzania

NAUCZYSZ SIĘ:

 • rodzajów narzędzi oraz metod zarządzania znajdujących zastosowanie w nowoczesnych przedsiębiorstwach w obszarze produkcji
 • koncepcji lean management
 • zastosowania zintegrowanych systemów informatycznych
 • realizować projekty w zakresie projektowania inżynierskiego wspieranego komputerowo
 • stosować narzędzia CAD, CAM
 • zasad wytwarzania na obrabiarkach CNC

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • jako specjalista w działach produkcyjnych podmiotów gospodarczych i jednostkach organizacyjnych
 • przemyśle na zinformatyzowanych stanowiskach zarządzania produkcją

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • TPM w podmiotach gospodarczych
 • Zarządzanie informacją i komunikacją
 • Inżynieria produkcji energii
 • Hydromechanika
 • Projektowanie wybranych elementów konstrukcyjnych
 • Mechatronika w inżynierii produkcji
 • Nowoczesne kierowanie ludźmi
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Zarządzanie jakością

NAUCZYSZ SIĘ:

 • zarządzać jakością produkcji i usług w podmiotach gospodarczych
 • wdrażać normy ISO
 • wykonywać audyty jakości
 • ustalać wymagania do uzyskania certyfikatów jakości

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych
 • jednostkach wykonujących audyty jakości

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Narzędzia zarządzania jakością
 • Zarządzanie informacją i komunikacją
 • Handel elektroniczny i e-biznes
 • Wdrażanie i dokumentowanie systemu zarządzania jakością
 • Audit systemu zarządzania jakością
 • Akredytacja, normalizacja i certyfikacja
 • Controlling i koszty jakości
 • Zarządzanie potencjałem społecznym
 • Socjologia organizacji
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Fundamentals of marketing
Zarządzanie zasobami ludzkimi

NAUCZYSZ SIĘ:

 • planować zasoby ludzkie
 • realizować rekrutację na stanowiska pracy
 • wykonywać okresową ocenę pracowników
 • zarządzać kadrą pracowniczą

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • dziale personalnym w podmiotach gospodarczych
 • podmiotach realizujących rekrutację pracowników do firm
 • jednostkach dokonujących oceny okresowej pracowników
 • stanowiskach kierowniczych w podmiotach gospodarczych

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Socjologia organizacji
 • Zarządzanie informacją i komunikacją
 • Handel elektroniczny i e-biznes
 • Koszt pracy i controlling personalny
 • Motywowanie pracowników
 • Strategie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Podstawy prawa pracy
 • Zarządzanie potencjałem społecznym
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Fundamentals of marketing

Umiejętności

Absolwent studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada szerokie umiejętności z obszaru zarządzania realizowanego w podmiotach gospodarczych oraz inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zgodnie z zadaną specyfikacją absolwent potrafi przygotować oraz zrealizować projekt usprawnienia organizacji i zarządzania w obszarach produkcji, analizować koszty pracy, zarządzać zasobami ludzkimi, w tym karierą zawodową pracowników, stosować coaching, mentoring, ocenę pracowników oraz dokonać analizy procesu typowego dla zarządzania i inżynierii produkcji, używając właściwych metod, technik i narzędzi.

Możesz pracować w:

 • podmiotach gospodarczych produkcyjnych i usługowych
 • ośrodkach naukowo-badawczych
 • firmach doradczych.

Wybrane przedmioty dla kierunku

 • Filozofia techniki
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Inżynieria systemów technicznych
 • Technologie informatyczne w inżynierii produkcji
 • Rozwój innowacyjnego produktu
 • Doradztwo i informacja techniczna
 • Współczesne koncepcje i metody zarządzania produkcją
 • Zarządzanie strategiczne
 • Organizacja systemów produkcyjnych
 • Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie
 • Zintegrowane systemy zarządzania
 • Zarządzanie projektem i innowacjami
 • Zarządzanie wiedzą i systemy wspomagania decyzji
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń
 • Zarządzanie środowiskowe

Opłaty za studia

Poniżej przedstawiono opłaty (czesne) za studia drugiego stopnia na kierunku "Zarządzanie i inżynieria produkcji" w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024. Pełna informacja o opłatach za studia (wszystkie kierunki studiów, wszystkie lata akademickie począwszy od 2019/2020) dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/ w "Menu Przedmiotowym / Opłaty za studia i studia podyplomowe".

Niestacjonarne

Lokalizacja (siedziba/filia) Jednorazowo za semestr Ratalnie – 5 rat w semestrze Ratalnie – 6 rat w semestrze
W Gdańsku, I i II semestr 2.500 zł 5 x 520 zł 6 x 440 zł
W Gdańsku, III i IV semestr 2.800 zł 5 x 580 zł 6 x 490 zł
Na e-studiach, I i II semestr 2.500 zł 5 x 520 zł 6 x 440 zł
Na e-studiach, II i IV semestr 2.800 zł 5 x 580 zł 6 x 490 zł
Terminy wpłat czesnego
Zobacz terminy wpłat czesnego
Rachunek bankowy
Zobacz rachunek bankowy
Zniżki w opłatach. Promocje. Stypendia
 • Będąc studentem GSW masz do dyspozycji szereg stałych zniżek w czesnym za studia. Kliknij niżej i sprawdź, czy możesz z którejś skorzystać.
 • Możesz skorzystać z promocji w czesnym (jeżeli akurat obowiązuje). Kliknij niżej i sprawdź. Pamiętaj, że zniżki i promocje nie łączą się!
 • Już od pierwszego semestru(!) jesteś objęty(-ta) systemem stypendialnym GSW: socjalnym, jak i za wyniki w nauce. Kliknij niżej i sprawdź.
Zasady udzielania zniżek dla studentów Czasowe promocje czesnego System stypendialny
Naliczanie opłat czesnego po rozpoczęciu roku akademickiego

Po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych, z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego zaczynają naliczać się studentom opłaty czesnego (zgodnie z deklaracją wpłat w Ankiecie na studia i według powyższych terminów płatności).

Jeżeli złożyliście dokumenty rekrutacyjne, a nie zamierzacie jednak podjąć studiów – poinformujcie nas o tym!
Więcej informacji pod poniższym przyciskiem

Informacja o naliczaniu czesnego...
Informator na studia. Materiały promocyjne

Poniżej do pobrania:

 • Ankieta osobowa kandydata na studia
 • Informator na studia
 • Przewodnik po studiach w GSW w języku angielskim //Study in GSW. Guide (English version)

Część dokumentów uczelnia publikuje w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, wysokości opłat czesnego niezmienne przez cały tok studiów).

  Logotypy GSW do pobrania