Kurs wyrównawczy z matematyki

Zapraszamy wszystkich studentów rozpoczynających naukę na studiach inżynierskich (w Gdańsku, Kartuzach i Tczewie) na wyrównawczy kurs z matematyki, który odbędzie się wg poniższego harmonogramu.

Konferencja naukowa "Rola informacji statystycznej w funkcjonowaniu administracji ..."

Gdańska Wyższa Szkoła Administracji, Polskie Towarzystwo Demograficzne Oddział w Gdańsku oraz Urząd Statystyczny w Gdańsku zapraszają na konferencję naukową, pt. „Rola informacji statystycznej w funkcjonowaniu administracji publicznej i gospodarczej”, która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2011 r. (sobota) w budynku Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk, ul. Wydmy 3 w sali nr 5 (parter, lewe skrzydło). Początek obrad godz. 10:00.

Finał XXXIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego

III Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki i Centralny Finał XXXIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego


Odział Regionalny PTTK w Gdańsku na zlecenie Zarządu Głównego PTTK, wraz z Gdańską Wyższą Szkołą Administracji, będzie organizatorem III Ogólnopolskiego Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki i Centralnego Finału XXXIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK, który planowany jest w dniach 9-12 czerwca 2011 r.

Impreza ta jest największym przedsięwzięciem PTTK w środowisku młodzieży szkolnej, istotnym elementem edukacji krajoznawczej łączonej z turystyką młodzieżową.

Administracja publiczna i jej działanie w dobie XXI wieku

Serdecznie zapraszamy na studencką konferencję naukową, pt. „Administracja publiczna i jej działanie w dobie XXI wieku”,
organizowaną przez Koło naukowe prawa administracyjnego „Ius Publicum” pod patronatem Katedry nauk administracyjnych.

Konferencja odbędzie się w Audytorium I GWSA, w dniu 4 czerwca 2011 r. (sobota), od godz. 8:15.

Konferencja składa się z dwóch sesji, z których sesja I poświęcona jest zagadnieniom materialnoprawnym, a sesja II zagadnieniom proceduralnym. Zaprezentowane w ramach konferencji wystąpienia mają na celu zobrazowanie zachodzących zmian w poszczególnych dziedzinach administracyjnego prawa materialnego oraz przybliżenie problematyki administracyjnej procedury jurysdykcyjnej, egzekucyjnej i sądowoadministracyjnej.

Streetwaves w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji 22 maja 2011

Na terenie Kampusu Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji 22 maja 2011 od godz. 18.00 w ramach Streetwaves odbyły się dwa koncerty, projekt artystyczny, piknik oraz zostało uruchomione kino w Auli:
18.00-21.00 kino w auli + piknik
19.30-21.00 Ula Wasielewska / Syreni Śpiew - videoinstalacja
20.00-21.00 Gentlemen!, Enchantia / koncerty.
 

Pobierz program Streetwaves (na dole strony).

Streetwaves to akcja miejska wyprowadzająca działania artystyczne w przestrzeń publiczną Gdańska. Polega ona na częściowo zaplanowanych, a częściowo spontanicznych wydarzeniach i interwencjach w otaczającą nas gdańską rzeczywistość.

Narodowy Spis Powszechny 2011

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 - największe badanie społeczne w naszym kraju - jest pierwszym spisem ludności i mieszkań od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przeprowadzony zostanie w dniach: 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

Spis obejmuje osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami; osoby niemające miejsca zamieszkania; mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Linki do ważniejszych stron internetowych związanych ze spisem:
(materiały do pobrania na dole strony)

Studia podyplomowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Cel studiów: Zdobycie umiejętności w zakresie analizy prawnej i ekonomicznej systemu zarządzania BHP w stopniu niezbędnym do samodzielnego identyfikowania zagrożeń i analizy ryzyka zawodowego oraz przewidywania i rozpoznawania zagrożeń w środowisku pracy, a także ich eliminowania lub zmniejszania, wdrażania systemu zarządzania BHP w miejscu pracy; umiejętność wykorzystania narzędzi komputerowych; możliwości podjęcia pracy w służbie BHP zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.).

II międzynarodowa konferencja naukowa „Globalizacja a problematyka ochrony środowiska”

Gdańska Wyższa Szkoła Administracji w dniu 27 lipca 2010 r. zorganizowała II międzynarodową konferencję naukową, pt. „Globalizacja a problematyka ochrony środowiska”.
Celem konferencji była wymiana poglądów związanych z globalizacją i ochroną środowiska naturalnego w gronie międzynarodowym. Patronat honorowy nad II międzynarodową konferencją naukową objął Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Międzynarodowe Spotkanie Klastrów Ekoenergetycznych w tym Seminarium "Biogazownie dla Pomorza"

Międzynarodowe Spotkanie Klastrów Ekoenergetycznych
w tym Seminarium "Biogazownie dla Pomorza"

Termin: 10 – 12 maja 2010r. (poniedziałek - środa)

Miejsce spotkania:
Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. R. Szewalskiego
80-231 Gdańsk – Wrzeszcz, ul. Fiszera 14
Tel 58 699 53 29; e-mail: bopgaz@imp.gda.pl
http://www.imp.gda.pl/Biogazp.html

Organizatorzy:
Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Politechnika Gdańska
Politechnika Koszalińska
Gdańska Wyższa Szkoła Administracji
POMCERT
Polskie Stowarzyszenie Biogazu
Fundacja Poszanowania Energii
IMPLASER
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strony