Dodatkowy termin poprawkowy z przedmiotów prowadzonych przez prof. M. Borkowskiego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 10.07.2024 r., godz. 13:30, sala A219. Egzamin w formie ustnej.

Dodatkowy egzamin dla studentów studiów niestacjonarnych z tzw. "różnic programowych": 12.07.2024 r. na Teamsach. 

Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są przesłać zgłoszenie na egzamin na maila: nauka@mbfilar.pl w nieprzekraczalnym terminie do 09.07.2024 r.

Kategoria powiadomień: Dziekanat