Dodatkowy termin z przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi: 06.07.2022 r., godz. 19:00.

Szczegóły:

https://teams.microsoft.com/l/message/19:AaDIgiX8JkJkno9Km8SGXufFKLXiInV...(w)%20Kkr6-e%2C%20Kps6-e%2C%20Kkr6O-e%2C%20Ap6%2C%20Aza6-e%2C%20Ap6-T%2C%20Aza6-T%2C%20Ap6-O%2C%20Afr6-S%2C%20Abp6-S&channelName=Og%C3%B3lny&createdTime=1656941362904

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk, Olsztyn, Słupsk, Tczew