Dostęp w bibliotekach

Wszystkie publikacje Wydawnictwa GSW dostępne są w uczelnianej bibliotece oraz w niżej wymienionych bibliotekach (szczegóły niżej).

Dostęp do publikacji w bibliotekach

  1. Egzemplarze wszystkich publikacji (monografii naukowych, podręczników akademickich i czasopism naukowych) dostępne są w Bibliotece GSW (również tych nieprzeznaczonych do sprzedaży).
  2. Egzemplarze wszystkich publikacji powinny być dostępne w niżej wymienionych bibliotekach (informacja o dostępności egzemplarzy Zeszytów Studenckich GSW pod tabelką).
Biblioteka Adres 
Biblioteka Narodowa Warszawa, al. Niepodległości 213
Biblioteka Jagiellońska Kraków, al. Mickiewicza 22
Biblioteka Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie Lublin, ul. Idziego Radziszewskiego 11
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi Łódź, ul. Jana Matejki 34/38
Biblioteka Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu Toruń, ul. Gagarina 13
Biblioteka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Poznań, ul. Ratajczaka 38/40
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, ul. Dobra 56/66
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Wrocław, ul. F. Joliot-Curie 12
Biblioteka Śląska w Katowicach Katowice, pl. Rady Europy 1
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Warszawa, ul. Koszykowa 26/28
Książnica Pomorska w Szczecinie Szczecin, ul. Podgórna 15/16
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Lublin, ul. Chopina 27
Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego Opole, ul. Strzelców Bytomskich 2
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Białymstoku Białystok, ul. Kilińskiego 16
  1. Egzemplarze Zeszytów Studenckich GSW dostępne są w Bibliotece GSW, Bibliotece Narodowej i Bibliotece Jagiellońskiej.
  2. Biblioteki i wydawnictwa uczelniane, które chcą nawiązać współpracę w zakresie wymiany publikacji własnych proszone są o kontakt z kierownikiem Biblioteki GSW.