Egzamin z przedmiotu "Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej" odbędzie się w dniu 05.02.2022 r. o godz. 11:00, w formie zdalnej, na platformie MS Teams. Termin poprawkowy: 19.02.2022 r., godz. 11:00, w tej samej formie.
Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk, Olsztyn