Egzamin poprawkowy z Mechaniki prowadzonej przez prof. Gumkowskiego odbędzie się 12.02.2023r., o godz. 11:00.
Forma egzaminu: zadania zamieszczone na platformie MS Teams w zespole 2022-01 Mechanika (w) Ip3-e, Ip3-T

Kategoria powiadomień: Dziekanat