Egzamin poprawkowy z przedmiotów prowadzonych przez dr Bartłomieja Krzyczkowskiego odbędzie się dnia 20.02.2021 r. od godziny 8:00.

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Link dostępu: https://gswgdansk457.clickmeeting.com/dr-krzyczkowski-egzaminy-poprawkow...
ID wydarzenia: 866-824-718

Kolejność przystępowania do egzaminu znajduje się w załączniku (do pobrania poniżej).

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk, Olsztyn, Słupsk, Tczew