Egzamin poprawkowy z przedmiotów: "Podstawy zarządzania jakością" oraz "Standaryzacja w zarządzaniu jakością" odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting dnia 25.09.2021 r., od godz. 10:00

Jednocześnie osoby, które mają zaległości u prof. Klimek, mogą przystąpić do ich zaliczenia w dniu 25.09.2021 r. (po w/w egzaminie). Osoby te proszone są o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału w egzaminie na adres mailowy: plany.sobieraj-kowal@gsw.gda.pl lub telefonicznie w dziekanacie do dnia 22.09.2021 r.

Link dostępu do platformy, jak również lista kolejności przystępowania do egzaminu, zostaną zamieszczone na stronie GSW (komunikaty) w tygodniu poprzedzającym egzamin.

Kategoria powiadomień: Dziekanat