Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu "Ekonomia" 20.02.2021 r. godz. 9:00
grupy: a1-t, za1-s, za1-o
forma -  test na platformie Moodle

Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu "Przedsiębiorczość gospodarcza (WU)" 20.02.2021 r. godz. 10:00
grupy: a3z-msu-t, a1-msu-o, a3z-msu-o
forma - test na platformie Moodle 

Poprawki dotyczą tylko i wyłącznie Studentów nieobecnych na pierwszym terminie oraz tych, którzy podczas pierwszego terminu uzyskali ocenę niedostateczną.

 

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Olsztyn, Tczew