Egzamin poprawkowy (ostateczny termin) z przedmiotu "Administracja ochrony zdrowia w Polsce" dla grupy ZwOZ zostanie przeprowadzony dnia 08.05.2021 r. o godzinie 11:30 poprzez platformę ClickMeeting. 

Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon. 

Link dostępu: https://gswgdansk457.clickmeeting.com/egzamin-poprawkowy-administracja-o...
ID wydarzenia: 367-541-376

Kategoria powiadomień: Dziekanat