Egzamin z przedmiotu "Międzynarodowe stosunki gospodarcze" - gr. Ip3zj-MSU - odbędzie się dnia 27.06.2021 r. o godz. 9:00

Forma egzaminu: test na platformie Moodle

Kategoria powiadomień: Dziekanat