Egzamin z przedmiotu "Organizacja i struktura organów wymiaru sprawiedliwości" - grupa Kkr4 - odbędzie się poprzez platformę Moodle, dnia 20.06.2021 r. o godz. 11:00 - 12:00.

Kategoria powiadomień: Dziekanat