Egzamin z przedmiotu „Publiczne prawo konkurencji” - 19.06.2021 r., o godz. 10:00-12:00.

Egzamin dotyczy wyłącznie osób, które złożyły pracę zaliczeniową i chciałyby otrzymać ocenę bardzo dobrą

Link dostępu do platformyhttps://gswgdansk457.clickmeeting.com/egzamin_publiczne-prawo-konkurencj...

ID wydarzenia: 774-749-547

Egzamin odbędzie się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.
Włączanie kamery i mikrofonu (oddzielnie) odbywa się przez kliknięcie w ikonki: kolor czerwony – wyłączone, zielony – włączone. Po kliknięciu na włączenie może pojawić się komunikat Państwa systemu operacyjnego, z potwierdzeniem operacji.

Kategoria powiadomień: Dziekanat