Egzamin z przedmiotu Samorząd lokalny w Polsce i Europie - mgr W. Wycichowski - dla grup: Ap5, Ap5-T, Za5-O odbędzie się w dniu 05.02.2022 r., godz. 11:00.

Egzamin odbędzie się w formie zdalnej (test), na platformie MS Teams.

Szczegóły dotyczące egzaminu zostały zamieszczone na platformie MS Teams.

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk, Tczew