Egzamin z przedmiotu "Zasady ustroju politycznego państwa" u prof. A. Pułło odbędzie się w formie pisemnej, za pomocą aplikacji MS Teams dniu 25.06.2022 r., zgodnie z poniższym harmonogramem:

- godz. 9:00 - grupy: A2a-MSU-e, A2fr-MSU-e, A2z-MSU-e,

- godz. 11:00 - grupy: A2pp-MSU, A2z-MSU, A2z-MSU-O, A4z-MSU-O.

Kategoria powiadomień: Dziekanat