Termin egzaminu z przedmiotu "Ekonomia" 13.02.2021r., godz. 9:30
grupy: a1-t, za1-s, za1-o
forma -  test na platformie Moodle

Termin zaliczenia z przedmiotu "Przedsiębiorczość gospodarcza (WU)" 13.02.2021r., godz. 10:30
grupy: a3z-msu-t, a1-msu-o, a3z-msu-o
forma - test na platformie Moodle 

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk, Słupsk, Tczew