Egzaminy z przedmiotów prowadzonych przez dr Danutę Ciukszo:

Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

A1-MSU - 05.02.2022 r., godz. 13:00-14:00

A1-MSU-O i A3z-MSU-O - 12.02.2022 r., godz. 10:00-12:00

A1-MSU-e - 12.02.2022 r., godz. 15:00-17:00

 

Socjologiczne uwarunkowania przestępczości

K3-e - 05.02.2022 r., godz. 10:00-13:00

K3 - 12.02.2022 r., godz. 13:00 - 14:00

Egzaminy odbędą się w formie ustnej, z pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Osoby, które otrzymały ocenę 5,0 na zaliczenie ćwiczeń i mają wszystkie obecności, są zwolnione z egzaminu.

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk, Olsztyn, Słupsk, Tczew