Egzaminy, odbędą się dnia 29.01.2022 r. o godz. 8:30 z przedmiotów:

  • "Podstawy organizacji i zarządzania" dla grup Pb1, K3, K3-e
  • "Międzynarodowe stosunki gospodarcze" dla grup Ip3iz-MSU-e, Ip3oźe-MSU, Ip3zj-MSU, Ip3zj-MSU-T, Ip3m-MSU

forma egzaminu: test w Teamsach (w zespole wykładowym)
czas trwania: 15 minut

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk, Tczew