Termin egzaminów i zaliczeń poprawkowych z wszystkich przedmiotów prowadzonych przez prof. H. Klimek:

12.02.2023 r., godz. 10:00

Egzaminy odbędą się w formie ustnej, przez aplikację MS Teams.

Link do egzaminu:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODZiYzNhYzQtYTQ1N...

 

 

 

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk, Słupsk, Tczew