Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów: "Podstawy zarządzania jakością" oraz "Standaryzacja w zarządzaniu jakością" odbędą się w formie ustnej, poprzez platformę ClickMeeting dnia 19.06.2021 r., od godz. 10:00. 

Jednocześnie osoby, które mają zaległości u prof. Klimek, mogą przystąpić do ich zaliczenia w dniu 19.06.2021 r. (po w/w egzaminach). Osoby te proszone są o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału w egzaminie na adres mailowy: dziekanat@gsw.gda.pl lub telefonicznie w dziekanacie do dnia 11.06.2021 r.

Link dostępu do platformy, jak również lista kolejności przystępowania do egzaminu, zostaną zamieszczone na stronie GSW (komunikaty) w tygodniu poprzedzającym egzamin.

Kategoria powiadomień: Dziekanat