Na platformie „Moodle”, w poszczególnych kursach (przedmiotach) pojawiły się (zarządzanie i inżynieria produkcji) i sukcesywnie będą się pojawiać (administracja i kryminologia) - ANKIETY STUDENCKIEJ OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

Ankieta jest anonimowa i ma na celu: doskonalenie procesu dydaktycznego poprzez identyfikację jego mocnych i słabych stron, dostarczenie nauczycielom akademickim informacji zwrotnej o ocenie ich pracy oraz wskazanie ewentualnych kierunków doskonalenia procesu dydaktycznego.

Prosimy naszych studentów, aby poświęcili odrobinę czasu, by rzetelnie i zgodnie z prawdą wypełnić ankiety, które dla nas będą cenną wskazówką przy doskonaleniu procesu dydaktycznego.

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk, Słupsk, Tczew