Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad działania Uczelni w czasie epidemii w roku akademickim 2021/22 (w tym nauczania hybrydowego): https://gsw.gda.pl/pl/zdalnie

Zasady działania Uczelni w czasie epidemii w roku akademickim 2021/22