Studencie! Studentko!
W związku z epidemią COVID-19 pamiętaj:

 1. Wchodząc do budynku uczelni zdezynfekuj ręce przy pomocy dostępnych środków
 2. Zakryj maseczką usta i nos
 3. Zachowaj odstęp od innych osób co najmniej 1,5 m
 4. Jeżeli CZUJESZ, ŻE JESTEŚ CHORY (chora)¹, NIE PRZYCHODŹ NA ŻADNE ZAJĘCIA — nawet na ćwiczenia
  ¹ masz gorączkę, uporczywy kaszel, uczucie nieuzasadnionego zmęczenia, duszności, utratę węchu lub smaku
 5. Jeżeli jesteś chory (chora) na COVID-19, a miałeś (miałaś) kontakt z inną osobą, poinformuj ją o tym. Jeżeli sytuacja miała miejsce na terenie uczelni, zgłoś to w dziekanacie (telefonicznie lub mailem)

Ponadto:

 • Nie korzystaj z wind (chyba, że stan Twojego zdrowia tego wymaga)
 • W miarę możliwości poruszaj sie prawą stroną dróg komunikacyjnych
 • Nie gromadź się przy wejściu do budynku czy w salach wykładowych podczas przerw
 • W czasie przerwy poproś o przewietrzenie sali
 • Nie witaj sie przez uścisk dłoni
 • Kichając lub kaszląc, zakrywaj usta zgięciem ręki w łokciu (a nie dłonią)
 • Staraj się często myć dłonie mydłem

Zarządzenia Rektora związane z epidemią COVID-19:

 1. Zarządzenie Nr 15/2021 Rektora GSW z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 wraz z wprowadzeniem zasad bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
  https://bip.gsw.gda.pl/index.php?c=getfile&id=145
 2. Zarządzenie Nr 17/2021 Rektora GSW z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie obowiązku rejestrowania obecności na zajęciach prowadzonych w sposób stacjonarny
  https://bip.gsw.gda.pl/index.php?c=getfile&id=146

Infolinia NFZ 800 190 590, www.gov.pl/koronawirus

Wyżej wymienione zasady dotyczą budynku siedziby GSW w Gdańsku i jej filii
Gdańsk, 7 grudnia 2021 r.

Kategoria powiadomień: Braniewo, Dziekanat, Gdańsk, Olsztyn, Słupsk, Tczew