Kategoria: Koło naukowe

Koła Naukowe Administratywistów działa na Wydziale Zamiejscowym w Olsztynie. Podstawowymi celami Koła są: organizowanie spotkań naukowych, warsztatów, konferencji, prelekcji i paneli dyskusyjnych oraz prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie referatów i dyskusji, a także branie udziału w wyjazdowych konferencjach naukowych, spotkaniach i obozach naukowych.

Opiekun koła:
dr Jacek Mrozek, prof. GSW
Kontakt:
e-mail: kolo.administratywistow@gsw.gda.pl