Wszystkie legitymacje studenckie (papierowe, książeczkowe) wydane przed lipcem 2019 r. tracą ważność z dniem 1 listopada 2019 r., niezależnie od wpisów tam zamieszczonych. Legitymacje wydawane od roku akademickiego 2019/2020 są legitymacjami elektronicznymi w formie elektronicznej karty procesorowej.

Informacje na ten temat dostępne w zakładce "Student / Elektroniczne legitymacje studenckie" pod adresem:
https://gsw.gda.pl/legitymacje

Kategoria powiadomień: Dziekanat