Pliki z linkami umożliwiającymi zapisy umieszczone są w zakładce "Zapisy na zajęcia" https://gsw.gda.pl/pl/content/zapisy-na-zajecia-zdalne-wns-202122-sem-letni

Zapisu dokonujemy jednorazowo na wszystkie zajęcia do 4 marca 2022!
Osoby, które nie zdążą zapisać się w wyznaczonym terminie mogą mieć problemy z dołączeniem do zajęć.

Zapisy na zajęcia na studiach podyplomowych uruchomione zostaną w terminie późniejszym.

 

Opublikowano plany zajęć w formie linku dostępnego dla studentów i nauczycieli posiadających konta na Platformie Office 365 GSW (te same loginy i hasła, co do aplikacji Teams).
https://gsw.gda.pl/pl/content/plany-zajec.