0 review(s) | Add your review
Maciej Pawłowski, Podstawy mechaniki. Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2016. ISBN 978-83-89762-83-2. Stron 220, format 17x24 cm (B5), cena: 36,00 zł
36,00 zł
Dyscyplina: Nauki techniczne
Nr katalogowy: 083
   
Tytuł Podstawy mechaniki
Autor Maciej Pawłowski
Recenzent prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Cenian
Rok wydania 2016
Strony 220
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-83-2
Cena (zł) 36,00

Zobacz też: Maciej Pawłowski, Podstawy mechaniki. Uzupełnienia, Gdańsk 2019, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-00-8. Stron 48, format 17x24 cm. Wydanie cyfrowe w pliku PDF, publiczny dostęp nieodpłatny:

Maciej Pawłowski, Podstawy mechaniki. Uzupełnienia, Gdańsk 2019 (wyd. cyfrowe)

Informacje dodatkowe

Książka wykorzystuje bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne autora, zdobyte podczas 40-letniej pracy dydaktycznej na Politechnice Gdańskiej oraz współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Przeznaczona jest dla studentów wszystkich rodzajów studiów z wydziałów mechanicznych oraz inżynierii produkcji.

Spis treści

Przedmowa

Dynamika

 • § 1. Wstęp
 • § 2. Dynamika ruchu postępowego
 • § 3. Siła odrzutu
 • § 4. Rzut ukośny
 • § 5. Środek masy
 • § 6. Dynamika ruchu obrotowego
 • § 7. Prędkości względne
 • § 8. Ruch centralny
 • § 9. Zderzenie cząstek
 • § 10. Moment pędu ciała sztywnego
 • § 11. Tensor bezwładności
 • § 12. Swobodny ruch ciała sztywnego
 • § 13. Energia kinetyczna w ruchu obrotowym
 • § 14. Środek uderzenia
 • § 15. Równania ruchu w ruchomym układzie odniesienia
 • § 16. Moment żyroskopowy
 • § 17. Uwagi o równiach ruchu
 • § 18. Równania różniczkowe zwyczajne. Układ podstawowy
 • § 19. Oscylator harmoniczny
 • § 20. Oscylator o dwóch stopniach swobody
 • § 21. Oscylacje bez sił przywracających
 • § 22. Dryf statku na fali regularnej

Statyka

 • § 23. Stykanie się ciał
 • § 24. Zawiesia
 • § 25. Środek sił
 • § 26. Tarcie
 • § 27. Zasada prac przygotowanych
 • § 28. Cięgna

Kinematyka

 • § 29. Ruch punktu materialnego
 • § 30. Prędkość i przyspieszenie w układzie biegunowym
 • § 31. Trójścian Freneta
 • § 32. Ruch ciała sztywnego
 • § 33. Sprzęgło Cardana
 • § 34. Toczenie się koła. Ruch płaski
 • § 35. Ruch złożony

Działania na macierzach i wektorach

 • § 36. Własności macierzy
 • § 37. Pojęcie wektora
 • § 38. Iloczyn skalarny
 • § 39. Iloczyn wektorowy
 • § 40. Iloczyn mieszany
 • § 41. Podwójny iloczyn wektorowy
 • § 42. Różniczkowanie iloczynów wektorów
 • § 43. Iloczyn tensorowy dwóch wektorów
 • § 44. Składowe wektora i momentu wektora

Bibliografia

Fotografia: Pawłowski Maciej
Nota biograficzna

Maciej Pawłowski
Doktor habilitowany. Absolwent wydziału okrętowego Politechniki Gdańskiej (1970). W latach 1970-2010 zatrudniony na Politechnice Gdańskiej, jako nauczyciel akademicki. Wykładał hydromechanikę ogólną i okrętową, statykę okrętu, mechanikę techniczną, wytrzymałość materiałów, matematykę stosowaną. Wypromował 11 doktorów. W pracy badawczej koncentrował się na bezpieczeństwie statku po kolizji, gdzie zyskał międzynarodowe uznanie. Odbył staże zagraniczne (w sumie 7 lat) na uniwersytetach w Newcastle upon Tyne, Glasgow, Strathclyde i Lyngby, związane z tą tematyką. W latach 1983-1998 aktywnie uczestniczył w obradach Podkomitetu IMO ds. SLF (stateczności, linii ładunkowych i bezpieczeństwa statków rybackich). Współtwórca przepisów niezatapialności w konwencji SOLAS. W 1995 roku, podczas pobytu w Glasgow, odkrył mechanizm przewracania się na fali statków ro-ro po utracie integralności burty, co dało podstawy metodzie statycznej równoważności SEM (static equivalent method), umożliwiającej przewidywanie przewracania się promu na fali z dokładnością nie gorszą, niż badania modelowe czy symulacje numeryczne. Współpracował z Centrum Techniki Okrętowej oraz Polskim Rejestrem Statków. Publikował w wielu renomowanych czasopismach, jak Transactions SNAME, Journal of Ship Research, Marine Technology and SNAME News, The Naval Architects, i innych. Autor książki Subdivision and damage stability of ships (2004) nt. niezatapialności okrętu w ujęciu probabilistycznym, pierwszej na świecie, współtwórca tej dziedziny wiedzy. Od 2012 roku profesor na Wydziale Nauk Inżynierskich Gdańskiej Szkoły Wyższej

Nakładem Wydawnictwa GSW ukazały się
 1. Podstawy mechaniki, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-83-2, https://tiny.pl/r4jhn
 2. Analiza stanu naprężeń. Skrypt dla studentów, wyd. online (PDF), Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-51-1, https://tiny.pl/r4jq7
 3. Podstawy mechaniki. Uzupełnienia, wyd. online (PDF), Gdańsk 2019, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-00-8, https://tiny.pl/t44dt
 4. Wytrzymałość zmęczeniowa. Skrypt, wyd. online (PDF), Gdańsk 2021, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-19-0, https://tiny.pl/whjsv
 5. Całkowanie numeryczne, wyd. online (PDF), Gdańsk 2022, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-23-7, https://bit.ly/wydawnictwo_123
 6. Pływalność i stateczność okrętu. Kurs podstawowy, wyd. online (PDF), Gdańsk 2023, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-31-2, https://bit.ly/wydawnictwo_131

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji