Z dniem 15 września 2020 r. wprowadzono nowe wzory wniosków o stypendia (wraz z załącznikami). Są one dostęne w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem: http://bip.gsw.gda.pl/p,18,swiadczenia-stypendialne.

Zmieniono też formę składania dokumentów. Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

  • pocztą tradycyjną na adres siedziby uczelni lub właściwego wydziału zamiejscowego, lub
  • korzystając ze skrzynki podawczej znajdującej się w budynku siedziby GSW w Gdańsku, lub
  • w dziekanatach właściwych wydziałów zamiejscowych.
Kategoria powiadomień: Kwestura, opłaty, stypendia