27 lutego 2021r. o godz. 11:15 odbędzie się poprawka z przedmiotu Statystyka z demografią.
forma - test na platformie Moodle

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk, Olsztyn, Słupsk