Organizacja pracy biurowej

grupa

termin egzaminu

Ap3-e 26.06.2022 godz. 16:30 MS Teams

Ap4 26.06.2022 godz. 16:30 MS Teams

Ap4-e 26.06.2022 godz. 16:30 MS Teams

Ap4-O 26.06.2022 godz. 16:30 MS Teams

Ap4-S 26.06.2022 godz. 16:30 MS Teams

Aza4-e 26.06.2022 godz. 16:30 MS Teams

Kkr4-e 26.06.2022 godz. 13:00 MS Teams

Kps4-e 26.06.2022 godz. 13:00 MS Teams

Ap4-T 18.06.2022 pod koniec ćwiczeń - stacjonarnie

Kkr4 12.06.2022 pod koniec ćwiczeń - stacjonarnie

BHP Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy 02.07.2022 godz. 09:00 MS Teams

BHP Wypadkoznawstwo 02.07.2022 godz. 10:00-13:00 MS Teams

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk, Słupsk, Tczew