Termin kolokwium zaliczającego z Podstaw budowy i konstrukcji maszyn - prowadzący dr inż. A. Małkiewicz

Kolokwium zaliczające pisemne

Termin kolokwium: 10 września 2022 Godz. 10:00

Podstawy budowy i konstrukcji maszyn Grupy: Ip6-T, Im6-T, Ibud6-T, Ilzt6-T

Plik z treścią kolokwium zostanie zamieszczony na platformie Microsoft Teams

Pliki z odpowiedziami należy przesyłać na adres mailowy wykładowcy do godz. 11:00.

 

Termin kolokwium zaliczającego z Nauki o materiałach - prowadzący dr inż. A. Małkiewicz

Kolokwium zaliczające pisemne Termin kolokwium: 10 września 2022 Godz. 10:00

Nauka o materiałach Grupy: Ip3-T, Ip4-T, Ip4zj-MSU-T,

Plik z treścią kolokwium zostanie zamieszczony na platformie Microsoft Teams

Pliki z odpowiedziami należy przesyłać na adres mailowy wykładowcy do godz. 11:00.

 

Termin egzaminu z Podstaw budowy i konstrukcji maszyn - prowadzący dr inż. A. Małkiewicz

Egzaminy w sesji letniej 2022 r. – II termin

Egzaminy pisemne

Termin egzaminów: 17 września 2022 Godz. 10:00

Podstawy budowy i konstrukcji maszyn Grupy: Ibud6-T, Ilzt6-T

Plik z treścią egzaminu zostanie zamieszczony na platformie Microsoft Teams

Pliki z odpowiedziami należy przesyłać na adres mailowy wykładowcy do godz. 11:00.

 

Termin egzaminu z Nauki o materiałach - prowadzący dr inż. A. Małkiewicz

Egzaminy w sesji letniej 2022 r. – II termin

Egzaminy pisemne

Termin egzaminów: 17 września 2022 Godz. 10:00

Nauka o materiałach Grupy: Ip4, Ip4-e, Ip4oźe-MSU, Ip4iz-MSU-e, Ip4zj-MSU, Ip3-T, Ip4-T, Ip4zj-MSU-T

Plik z treścią egzaminu zostanie zamieszczony na platformie Microsoft Teams

Pliki z odpowiedziami należy przesyłać na adres mailowy wykładowcy do godz. 11:00.

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk, Tczew