Grupy Ip3-T, Ip3-e

Egzamin z przedmiotu „Metrologia” prowadzonego przez dr inż. A. Małkiewicza

odbędzie się w dniu 4.02.2023 r. (sobota) godz. 10:00 on-line w formie testu, za pomocą aplikacji MS Teams.

Grupy Ip4zzl-MSU-e, Ip4m-MSU-e

Egzamin z przedmiotu „Nauka o materiałach” prowadzonego przez dr inż. A. Małkiewicza

odbędzie się w dniu 4.02.2023 r. (sobota) godz. 11:00 on-line w formie opisowej – 4 zadania, za pomocą aplikacji MS Teams.

Grupy Ilzt5-T, Ilzt5-e

Egzamin z przedmiotu „Utrzymanie i eksploatacja pojazdów” prowadzonego przez dr inż. A. Małkiewicza

odbędzie się w dniu 5.02.2023 r. (niedziela) godz. 10:00 on-line w formie opisowej – 4 zadania, za pomocą aplikacji MS Teams.

 

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk, Tczew