Serdecznie zapraszamy tegorocznych absolwentów na uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów Gdańskiej Szkoły Wyższej, które odbędzie się podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 w dniu 2 października 2021 r. o godzinie 11:00 w Auli Głównej GSW, Gdańsk, ul. Biskupia 24B.

Absolwenci są proszeni o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie udziału w uroczystości w dziekanacie Uczelni (tel. 58 305-08-12 w. 32, 22, mail: dziekanat@gsw.gda.pl) do dnia 30.09.2021 r. oraz odebranie w dziekanacie w terminie wcześniejszym odpisów dyplomu oraz innych dokumentów i złożenie wymaganych podpisów.

Dopełnienie ww. formalności będzie możliwe także w dniu uroczystości w godz. 9:00-10:30.

W przypadku braku potwierdzenia w dziekanacie udziału w uroczystości, nie będzie możliwe uroczyste odebranie dyplomu.

Kategoria powiadomień: Braniewo, Dyplomanci, Dziekanat, Gdańsk, Słupsk, Tczew