Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Zasady ustroju politycznego państwa" u prof. A. Pułło, odbędzie się:

I termin - 12.09.2021 r. o godz. 10:00

II termin - 26.09.2021 r. o godz. 10:00

Egzamin odbędzie się poprzez platformę Moodle!

Pytania egzaminacyjne dostępne będą od godziny 10:00, czas na ich opracowanie - 60 minut. Po upływie wskazanego czasu, odpowiedzi należy przesłać na adres mailowy wykładowcy.

 

Kategoria powiadomień: Dziekanat