Zaliczenia z przedmiotów prowadzonych przez dr Marcina Musiałka odbędą się dnia 19.06.2021 r. o godz. 11:00 - 12:00, w formie testu/zadań na platformie Moodle.

Kategoria powiadomień: Dziekanat