Egzaminy poprawkowe (II termin poprawkowy - ostateczny) z przedmiotu "Statystyka" prowadzonego przez dr inż. K. Świetlika odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach:

- Ip2-Gdańsk i Tczew - 08.10.2022 r., godz. 15:00, Gdańsk, ul. Biskupia 24B, sala A217

- Ip2-e-learning - 07.10.2022 r., godz. 19:00, platforma Teams (zaliczenie w formie zdalnej);

link do zespołu, w którym odbędzie egzamin:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aBSVRvA40pl21lLeZPhMayasdmdiKt9PQ...

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Tczew