Zestawy pytań na egzamin dyplomowy zostały udostępnione na uczelnianym koncie dysku OneDrive (dysk w chmurze).

Dostęp tylko dla studentów i pracowników (nauczycieli) posiadających konta na Platformie Office 365 GSW (te same loginy i hasła, co do aplikacji Teams).

Powyższy link wraz z wyjaśnieniami dostępny jest w zakładce dla dyplomantów (https://gsw.gda.pl/pl/content/dyplomanci).

Kategoria powiadomień: Dyplomanci, Dziekanat