Aktualizacja 16.07.2021_Harmonogram obron na Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Zamiejscowym w Tczewie (kierunki: administracja, kryminologia, pedagogika)

Prosimy o zapoznanie się z załączonym harmonogramem obron na Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Zamiejscowym w Tczewie (kierunek: administracja, kryminologia, pedagogika).

Harmonogram będzie na bieżąco aktualizowany i uszczegóławiany. Będziemy się też kontaktować z Państwem telefonicznie około tydzień przed wyznaczonym terminem obrony.

Prosimy nie dzwonić w sprawie godziny obrony! Będziemy Państwa informować telefonicznie!

Obrony odbywają się co do zasady w trybie stacjonarnym, w siedzibie GSW w Gdańsku.

Egzamin z przedmiotu "Standardy ochrony praw człowieka" - prof. M. Borkowski

Termin egzaminu z przedmiotu "Standardy ochrony praw człowieka" - 03.07.2021 r. godz. 9:00 

Egzamin odbędzie się w formie testu na platformie Moodle.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które miały problem z dostępem do platformy w pierwszym termine, osoby, które nie zaliczyły testu  oraz osoby, które otrzymały ocenę 3 lub 3,5 i chciałyby ją poprawić.

W sprawie ocen z testu prosimy o bezpośredni kontakt z wykładowcą

 

UWAGA! DYPLOMANCI!

Studenci kończący studia, którzy chcieliby przystąpić do obrony w miesiącu lipcu, proszeni są o składanie prac do dnia 28.06.2021r. w dziekanacie w Tczewie, natomiast do 30.06.2021 r. w dziekanacie w Gdańsku, zgodnie z ABC Dyplomanta.

Dziekanat jest czynny w okresie wakacyjnym do 31.07.2021 r. , w sierpniu dziekanat jest nieczynny.

Strony