Grupa Ip3 - kolokwium z Mechaniki - prof.Gumkowski

Kolokwium z przedmiotu Mechanika (nowy termin)  dla grupy Ip3 odbędzie się dnia 17.01.2021 r. o godzinie 9:00 - 10:15. Kolokwium odbędzie się w formie zadań dostępnych na platformie Moodle. Proszę o zapoznanie się z instrukcją zaliczenia.

Grupa Ip3 - kolokwium z Mechaniki - prof. Gumkowski

Kolokwium z przedmiotu Mechanika dla grupy Ip3 odbędzie się dnia 10.01.2021 r. o godzinie 13:30 - 14:45. Kolokwium odbędzie się w formie zadań dostępnych na platformie Moodle. Proszę o zapoznanie się z instrukcją zaliczenia.

Strony