Seminarium prof. Mikołaja Tarkowskiego

Ostatnie w tym semestrze spotkanie seminaryjne prof. Mikołaja Tarkowskiego odbędzie się 6.06.2021 r. (on-line) od godziny 13:15. Seminarium dotyczy wszystkich grup studenckich uczęszczających na seminarium. Link do seminarium: meet.google.com/nzw-vtqu-oaz

Aktualizacja planu zajęć

Prosimy grupy im6, ibud6, im6-t, ilzt6-t, ilzt6-s, ip2-msu, ip2-msu-t, ip1-msu-e oraz ip2-msu-e o zapoznanie się z aktualizacją planu zajęć.

Grupa K2-e

Nastąpiła zmiana w planie zajęć. Prosimy o zapoznanie się z aktualizacją.

Strony